COP

Asociația Aberdeen Angus Romania singura asociație din țară acreditată pentru COP la rasele de carne

Controlul oficial al producției are ca scop cunoașterea potențialului productiv real al animalelor, potențial care stă la baza selecției și folosirii în procesul de reproducție a celor mai valoroase exemplare, în vederea îmbunătățirii potențialului productiv al populației de animale la care se fac aceste investigații.

 

Rezultatul controlului întregit cu date privind: originea, conformația și constituția, dezvoltarea corporală, tipul productiv și aptitudinile pentru reproducție folosesc la determinarea calității zootehnice a animalelor și constituie elemente de bază în lucrările de selecție ce cuprind: bonitarea, clasarea, testarea performanțelor proprii și a descendenței cu înscrierea ulterioară a animalelor valoroase în registrul genealogic de elită.

 

De asemena datele obținute în urma controlului stau la baza stabilirii valorii comerciale a animalelor, la determinarea unor parametrii genetici în vederea caracterizării unor populații sau a unui individ (reproducător), la stabilirea obiectivelor planului de ameliorare al rasei.

 

Procesul de funcționare

Realizarea controlului oficial al producției la bovinele de carne se face de către asociația acreditată:

 • Cerere de preluare a efectivului în COP 

 • Contractul de preluare a efectivului de animale în COP

 • Documente de identificare a bovinelor (pedigree, pașapoarte)

 • O evidență a bovinelor din fermă referitoare: la Monte (ANEXA_3 Monte), Viței (Anexa_8 Viței) și la mișcarea efectivelor (Anexa_10 Intrări-Ieșiri)

 • Aceste documente se trimit trimestrial: 

  – în primele zece zile ale lunii aprilie pentru primul trimestru(ianuarie, februarie, martie)

  – în primele 10 zile ale lunii iulie pentru trimestrul 2 (aprilie, mai, iunie)

  – în primele 10 zile ale lunii octombrie pentru trimestrul 3 (iulie, august,septembrie)

  – în primele zece zile ale lunii ianuarie pentru trimestrul 4 (octombrie, noiembrie, decembrie) 

 • Adeverință de la medicul veterinar care atestă că animale dumneavoastră sunt clinic sănătoase

 • Listă cu animalele pe care doriți să le înscrieți în COP vizată de OARZ din regiunea dumneavoastră.

 

ATENȚIE: Începând cu anul 2014 toate documentele de mai sus trebuie trimise la asociație, noi le validăm și le trimitem mai departe la Registru Genealogic la A.N.A.R.Z.

Dacă documentele tip notificări (Anexa 3, Anexa 8, Anexa 10) nu sunt transmise în primele 10 zile ale lunii respective conform specificațiilor de mai sus A.N.A.R.Z.-ul nu mai validează datele respective pentru Registru Genealogic.

 

Succesul dvs depinde în mod similar de stabilitatea genetică a populației dvs, selecția genetică profitabilă și neclintită, atenția monitorizării descendenților prin controlul oficial al producției.

 

Obiectivele controlului performanţelor producţiei de carne

Principalele obiective sunt:

 • Creşterea veniturilor crescătorilor înscrişi în controlul oficial al performanţelor prin furnizarea de documente oficiale care permit o promovare mai bună a animalelor lor şi îmbunătăţirea managementul fermei prin utilizarea rapoartelor tehnice obţinute în urma controlului performanţelor;

 • Lărgirea bazei de selecţie;

 • Oferă tuturor crescătorilor, prin intermediul sistemului de prelucrare a informaţiilor deţinute de autoritatea competentă, bază pentru o comparaţie obiectivă a reproducătorilor în urma evaluării genetice a acestora.