°Registru genealogic

Asociația Aberdeen Angus Romania este acreditată pentru Registru Genealogic pentru rasa Angus. Registrul Genealogic reprezintă instrumentul de ameliorare genetică a raselor de bovine, ce are drept scop îmbunătăţirea performanţelor bovinelor.

 

1. Afilierea la registrul genealogic este voluntară.

2. Se pot afilia registrului genealogic toate exploatațiile care deţin efective de rase specializate pentru producţia de carne.

3. Fermierii care sunt interesați de înscrierea în registrul genealogic a efectivelor de rasă pură specializate pentru producţia de carne trebuie să facă o solicitare în scris către Asociația Aberdeen Angus Romania și să respecte regulamentul, normele tehnice precum şi modificările ulterioare.

4. Condiţiile pentru admiterea în Registrul Genealogic:

a) animalele sunt de rasă pură certificată prin documente de origine oficiale sau posedă caracterele rasiale specifice rasei pentru care se face solicitarea;

b) masculii utilizaţi la reproducţie (montă naturală sau însămânţare artificială) sunt autorizaţi/codificaţi.

c) efectivele de animale sunt supuse controlului sanitar veterinar al statului;

d) efectivele de animale sunt supuse controlului oficial al producţiei de carne în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5. Admiterea în Registrul Genealogic este decisă de către birourile regionale după verificarea de către un specialist a condiţiilor de eligibilitate stabilite la punctul anterior.

6. Fermierii care nu sunt admiși pentru înscrierea în Registrul Genealogic al rasei pot face contestaţie la BTC care va da decizia finală.

7. Centrele de însămânţări artificiale şi deţinătorii de staţiuni de montă naturală care opereaza pentru terţi, ca proprietari de reproducători înscrişi în Registrul genealogic sunt obligaţi ca şi ceilalţi crescători admişi în Registrul Genealogic să respecte prezentul Regulament în ceea ce priveşte obligaţiile crescătorilor.

 

Registrul Genealogic este structurat în :

1. Registrul Genealogic de Tineret în care sunt înscrise toate animalele, femele şi masculi în conformitate cu cerințele de la art. 10.

2. Registrul Genealogic de Tauri în care sunt înscrişi taurii în conformitate cu cerinţele de admitere la această grupă

3. Registrul Genealogic de Vaci în care sunt înscrise vacile în conformitate cu cerinţele de admitere la această grupă