Despre noi

Asociația Aberdeen Angus Romania este o organizație prosperă care oferă soluții pentru fermierii crescători de taurine din rasa Aberdeen Angus din România, având ca scop consolidarea și promovarea avantajelor acestei rase. Cu peste 120.000 de taurine Aberdeen Angus, suntem cea mai mare asociație din România specializată pentru producția de carne de bovine.

Asociația Aberdeen Angus România este structurată pe trei departamente, Controlul Performanței Producției de Carne, Registrul Genealogic și departamentul comercial.

„Genetică superioară, înseamnă performanță și progres”

Unul din motto-urile după care ne ghidăm este „Genetică superioară, înseamnă performanță și progres” iar prin aceasta ne propunem ameliorarea și perfecționarea rasei Aberdeen Angus pentru ca pe viitor creșterea acestei rase să devină cât mai populară în țara noastră și exemplarele membrilor noștri să fie recunoscute la nivel mondial.

Asociația își propune să promoveze rasa Aberdeen Angus atât în fermele de reproducție cât și în fermele comerciale de carne de vită, să asigure integritatea acestei rase la nivel național cât și mondial.

Viziunea și misiunea noastră

Susținerea fermierilor români crescători de taurine din rasa Aberdeen Angus în vederea creșterii performanțelor acestei rase la nivel național și la nivel internațional.

Scurt istoric

 • Înființarea Asociației Aberdeen Angus Romania are loc în anul 2012.
 • Acreditarea pentru realizarea Controlului Oficial al Producției de carne la taurine este obținută în anul 2013. A fost prima asociație din România acreditată pentru Controlul Oficial al Producției de carne la taurine.
 • Acreditarea pentru conducerea Registrului Genealogic al rasei Aberdeen Angus în România este primită în anul 2015. A fost și este singura asociație din România acreditată pentru conducerea Registrului Genealogic al rasei Aberdeen Angus.

Asociația Aberdeen Angus Romania are la bază principalii crescători de taurine din rasa Aberdeen Angus din România.

Valorile noastre

 • Onestitate și integritate în toate relațiile noastre cu fermierii și instituțiile statului, aceste activități desfășurându-se cu transparență, respectând în același timp viața privată a părților interesate.
 • Respect pentru nevoile, cerințele și necesarul membrilor,fermierilor, consiliului director și a personalului implicat în activitatea executivă pentru buna desfășurare a activităților profesionale.
 • Responsabilitatea comună pentru dezvoltarea tehnologiei cât și a logisticii pentru a fi alături de fermierii români crescători de taurine din rasa Aberdeen Angus.

Echipă

Este formată din tineri ingineri zootehniști pasionați și dedicați rasei Aberdeen Angus, care sunt alături de toți fermierii români în vederea dezvoltării armonioase a performanțelor acestei rase în România și recunoasterea acestora la nivel mondial. Cunoștiințele specialiștilor din cadrul asociației împreună cu experiența acumulată de-a lungul anilor, stau la baza susținerii fermierilor crescători de Aberdeen Angus din România. Toate aceste atuuri au ca scop dezvoltarea unui nucleu valoros din punct de vedere genetic și recunoscut la nivel mondial. În momentul de față efectuăm C.O.P. în ferme din toate județele de pe teritoriul României, cu șase mașini și șase remorci speciale pentru cântărirea bovinelor care au integrate cântare omologate metrologic.

Suntem singura asociație din Europa de Est care a mai organizat o licitație oficială de taurine din rasa Aberdeen Angus, pentru a le oferi fermierilor români posibilitatea de a achiziționa animale valoroase din punct de vedere genetic dar mai ales pentru informarea acestora și reîntâlnirea anuală la ”ziua Aberdeen Angus în România” de la Cluj Napoca.

Educație și dezvoltare

Îmbunătățirea abilităților membrilor și implicarea tinerilor fermieri, prin desfășurarea de activități educaționale inovatoare și un program de dezvoltare a tinerilor fermieri. Echipa fiind formată din tineri ingineri zootehniști, prin motivație și profesionalism credem în potențialul agriculturii din România.

Obiectivele și activitatea asociației

Ne propunem ameliorarea rasei Aberdeen Angus în România având ca obiectiv creșterea rezultatelor pentru anuminte caractere de reproducție, producție cât și protejarea rasei la nivel național.

Sarcinile principale ale Asociației Aberdeen Angus Romania sunt:

 • Efectuarea de controale (C.O.P.) în ferme pentru cântărirea tineretului taurin în vederea calculării evoluției performanțelor genetice.
 • Dezvoltarea bazei de date a Registrului Genealogic pentru rasa Aberdeen Angus având ca scop ameliorarea rasei cât și soluționarea promptă a cerințelor din partea fermierilor membri.
 • Realizarea Controlului Oficial al Producției și conducerea Registrului Genealogic pentru rasa Aberdeen Angus în România.
 • Dezvoltarea programului informatic ”BIDAA” Baza Informatică de Date Aberdeen Angus” cu care ne propunem realizarea unei baze de date care să fie cât mai precisă privind efectivele de Aberdeen Angus din fermele membrilor noștri și de a oferi suport pentru rezolvarea promptă a cerințelor venite din partea fermierilor.
 • Pe baza acesteia vom putea calcula performanțe genetice pentru selecția celor mai valoroase taurine din rasa Aberdeen Angus din țară și în timp să îmbunătățim rezultatele acestei rase.
 • Furnizarea de informații fermelor membre și asociațiilor colaboratoare privind buna creștere a acestei rase cât și respectarea regulamentelor ce au acest scop.
 • Elaborarea unui program de ameliorare pentru dezvoltarea rasei în direcția cerințelor venite din partea fermierilor.
 • Participarea la expoziții de profil și promovarea bovinelor din rasa Aberdeen Angus.
 • Realizarea de întâlniri pentru schimbul de informații și instruire.
 • Organizarea de sesiuni și întâlniri pentru o colaborare internațională.
 • Reprezentarea membrilor asociației în fața organelor statului.

Departamente:

1. Controlul Performanțelor pentru Producția de carne (C.P.P.C)

Asociația Aberdeen Angus Romania a fost prima asociație din România acreditată pentru efectuarea Controlului Performanțelor pentru Producția de carne la taurine în anul 2013.

Ce înseamnă și la ce ajută C.P.P.C.-ul de carne:

 • Cântărirea taurinelor specializate pentru producția de carne de către o asociație omologată;
 • Evaluarea genetică a taurinelor din rase specializate pentru  producția de carne;
 • Evaluarea genetică a taurinelor în funcție de evoluția sporului mediu zilnic la diferite vârste;
 • Calcularea evoluției performanțelor acestora la diferite vârste de tineret;
 • Lărgirea bazei de selecție în funcție de obiectivele ameliorării și performanțele taurinelor;
 • Îmbunătățirea managementului fermelor.

Obiectivele C.P.P.C.-ului:

 • Prin selecție în funcție de performanțe, se urmărește creșterea producției rasei Aberdeen Angus în România cât și creșterea performanțelor fermelor;
 • Lărgirea bazei de selecție, estimarea valorilor de ameliorare și aplicarea programului de ameliorare cu ajutorul performanțelor taurinelor calculate de către departamentul de C.O.P. al asociației;
 • Organizarea regional-teritorială a Controlului Performanțelor pentru Producția de carne;
 • Îmbunătățirea managementului fermelor însemnând transmiterea informațiilor corecte către fermieri în vederea dezvoltării condițiilor de creștere a taurinelor.

2. Registrul Genealogic (R.G.)

Asociația Aberdeen Angus Romania este singura asociație din România acreditată pentru conducerea Registrului Genealogic pentru rasa Aberdeen Angus. Acreditarea a fost primită în anul 2015.

Ce înseamnă și la ce ajută R.G.-ul:

 • Reprezintă instrumentul de ameliorare genetică ce are ca scop îmbunătățirea performanțelor taurinelor din rasa Aberdeen Angus;
 • Reprezintă o bază de date alcătuită din ascendenții, contemporanii și descendenții taurinelor din rasa Aberdeen Angus;
 • Logistica și monitorizarea permanentă pentru emiterea Certificatelor de Origine (Pedigree);
 • Realizarea unei baze de date cu profilele A.D.N. a taurilor de reproducție din România pentru verificarea/stabilirea identității, ascendenței taurinelor din rasa Aberdeen Angus;

Obiectivele R.G.-ului:

 • Dezvoltarea programului informatic „BIDAA” Baza Informatică de Date Aberdeen Angus” ce are ca scop eficientizarea centralizării informațiilor despre fermele de taurine din rasa Aberdeen Angus din România și de a oferi suport pentru rezolvarea promptă a cerințelor din partea fermierilor. Cu ajutorul soft-ului putem calcula performanțele genetice pentru selecția celor mai performante taurine din țară și în timp să îmbunătățim rezultatele acestei rasei;
 • Aprecierea fenotipică (bonitarea) taurinelor din rasa Aberdeen Angus. Toți taurii folosiți la montă naturală sunt bonitați de către Asociația Aberdeen Angus România și au profil/filiație ADN;
 • Dezvoltarea unei baze de date de referință cu performanțele taurinelor pe baza căreia să fie realizate testările genomice;
 • Accederea la Breedplan;
 • Continuarea organizării evenimentelor de informare a crescătorilor de profil și promovarea rasei Aberdeen Angus.

3. Departamentul comercial

Asociația Angus S.R.L. – Prima fermă de colectare a taurinelor din rasa Aberdeen Angus destinate îngrășării și reproducției.

Asociația Aberdeen Angus România are un nou departament care are drept obiectiv activitatea comercială prin colectarea taurinelor de îngrășare și de reproducție din rasa Aberdeen Angus și metis cu rasa Aberdeen Angus de la toți membrii asociației.

În 09.04.2022 a avut loc inaugurarea fermei de colectare Aberdeen Angus din localitatea Fântânele, județul Mureș.

 • Condiții financiare: pentru fiecare categorie de bovine (greutate, sex, rasă) asociația garantează un preț de la care va începe vânzarea animalelor. Licitația, vânzarea se va face pe boxă, pe grup (greutate, sex, rasă) sau pe cap de animal;
 • Comisionul asociației: 3 % de la vânzător și 3 % de la cumpărător (costuri de funcționare al departamentului comercial, angajați, utilități, furaje, tratamente sanitar veterinare, etc.);
 • Cântărire: bovinele vor fi cântărite la intrarea în ferma de colectare, fermierul poate participa la cântărire sau se poate trimite fermierului pe e-mail printscreen cu crotaliul și greutatea animalului, toată această procedură fiind filmată (aceasta este greutatea folosită pentru vânzare);
 • Transport: fermierul le poate transporta singur sau le putem transporta cu camionul asociației.

Dacă aveți întrebări sau bovine Aberdeen Angus destinate îngrășării și reproducției de vânzare, avem rugămintea să ne contactați la numărul de telefon 0770 645 750 sau pe adresa de e-mail: asociatia.angus.srl@aberdeenangus.ro.

Galerie foto