Scopul și obiectivele asociației

Ne propunem ameliorarea și perfecționarea rasei Aberdeen Angus pentru ca pe viitor creșterea acestei rase să devină cât mai populară în țara noastră și să devină o adevărată oportunitate de afacere.

 

Ne propunem extinderea rețelei de producție de bovine Aberdeen Angus în România și colaborarea cu companii mari de profil din țară și din Europa. Proprietățile rasei Angus sunt un avantaj competitiv într-un moment în care un bun management, costuri de producție mici și produse de înaltă calitate determină succesul creșterii bovinelor.

 

Sarcinile principale ale Asociației sunt:

  • Furnizarea de informații fermelor membre și asociațiilor naționale cu privire la creșterea specifică a rasei Angus, probleme de management și economice, precum și promovarea și cercetarea în acest domeniu
  • Elaborarea unui program de ameliorare pentru dezvoltarea rasei în direcția cerințelor de pe piață
  • Realizarea controlului oficial al producției și conducerea Registrului genealogic de rasă
  • Participarea la expoziții de profil și promovarea bovinelor Angus pentru o mai bună reprezentare
  • Suport marketing prin activități de PR specifice
  • Realizarea de întâlniri pentru schimbul de informații reciproc
  • Organizarea de sesiuni și întâlniri pentru o colaborare internațională
  • Reprezentarea membrilor asociației în fața organelor statului
  • Facilitarea accesului membrilor în vederea achiziționării de material seminal și de animale de reproducție de înaltă calitate genetică din cadrul rasei

 

Oferim informații agricultorului român, în ceea ce privește amenajarea și administrarea pășunilor, un aspect la care țara noastră este la un nivel ridicat din punct de vedere al calității acestora prin prisma faptului că nu au fost poluate cu îngrășăminte chimice, cu alte cuvinte pășunile noastre sunt ecologice, iar prin întreținerea vacilor Angus pe aceste pășuni ele vor produce o carne premium la un standard de calitate superior conform cerințelor actuale din industria agroalimentară.