Sprijin în pregătirea dosarelor pentru MINIMIS

Chiar dacă încă se discută despre minimis  la nivel de proiect de lege, ca să nu se repete situația din 2014 de a nu reuși depunerea la timp a cererilor, Asociația Aberdeen Angus Romania sfătuiește toți fermierii să înceapă să își pregătească dosarele pentru accesarea sprijinului pe care statul îl oferă.

 

Deoarece încă nu se știe data aprobării proiectului iar termenul limită de solicitare a sprijinului este 21 octombrie, perioada de depunere va fi una de scurtă durată iar solicitanții trebuie să fie pregătiți din timp cu documentația necesară.

 

Fiind o oportunitate excepțională de începere a unei afaceri cu bovine de carne pentru toți fermierii care vor să își dezvolte ferma de bovine pe această direcție, Asociația vine în sprijinul fermierilor cu o sinteză care prezintă cele mai importante și specifice detalii ale proiectului de lege referitor la schema destinată achiziției de juninci, vițele și tauri de reproducție din rase de carne.

Așadar, mai jos sun prezentate punctual criteriile de eligibilitate și documentele necesare pentru solicitarea ajutorului de minimis.

 

definiții Juninci/vițele/tauri de reproducție
junincă (gestație de minim 3 luni) vârsta: 17-34 luni
cuantum junincă maximum 6.000 lei/cap
vițea (neînsămânțată artificial/natural) vârsta: 12-17 luni
cuantum vițea maximum 3000 lei/cap
taur vârsta: 18-24 luni
cuantum taur maximum 8.000 lei/cap
beneficiari » persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau familiale, persoane juridice, orice forme asociative cu personalitate juridică
» valoarea maximă/intreprindere = 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare (2014-2016) incluzând toate schemele de minimis existente
» plățile se fac începând cu data de 21 noiembrie 2016
» cererile se depun până la 21 octombrie 2016
criterii eligibilitate femele
» să dețină minim 3, maxim 10 vaci/beneficiar
» achiziţionarea de juninci și/sau vițele pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete femele/beneficiar
» numărul maxim de juninci și/sau vițele din rase specializate de taurine pentru care se acordă ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar
» să menţină în exploataţie junincile și/sau vițelele achiziţionate, pe o perioadă de minim 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat
» să dețină registrul individual al exploatației completat și actualizat
» să înscrie produșii obținuți în Registrul Genealogic al rasei
criterii eligibilitate tauri
» să deţină minim 40 capete femele (vaci/vițele/juninci)/beneficiar, cu excepția zonelor montane care trebuie să dețină minim 10 capete femele
» achiziția se face respectând proporția de 1 taur la 40 de capete femele deţinute de beneficiar
» numărul maxim de tauri care poate fi achiziţionat/beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 200 femele => maxim 5 tauri/beneficiar
» să menţină în exploataţie taurii achiziţionati pe o perioadă de minim 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat
» să dețină registrul individual al exploatației completat și actualizat
» să înscrie taurii în Registrul Genealogic al rasei
» să înscrie produșii în Registrul Genealogic al rasei
acte necesare pentru depunere
» copie BI/CI a solicitantului persoanp fizică
» copie a atestatului de producător în cazul persoanelor fizice
» copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului în cazul persoanelor juridice
» declarație pe propria răspundere conform anexei 2, partea B
» dovadă cont activ bancă/trezorerie
» document care atestă numărul de femele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor la data depunerii cererii
» angajamente că se țin animalele minim 3 ani de la acordarea minimisului
» copia facturii fiscale de achiziție
» copii ale certificatelor de origine ale junincilor/vițelelor/taurilor vizate de Oficiul Județean pentru Zootehnie, care se depun până la 10 noiembrie 2016
» copie a buletinului de însămânțare artificială/adeverinței de montă naturală din care să reiasă gestația de minim 3 luni
» formularul de mișcare F2/document de mișcare

Aberdeen Angus folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea acestora.

Află mai multe