Termeni și condiții

  1. ASPECTE GENERALE

Site-ul web https://aberdeenangus.ro/ este proprietatea Asociației Aberdeen Angus România, cu sediul social în Sibiu, str. Octavian Goga, nr.1, et. 1, jud. Sibiu, România, CUI: RO 31168722, înființată prin Încheierea civilă nr. 201/2012, denumită în continuare Asociația Aberdeen Angus România.

Site-ul are drept scop principal vizualizarea noutăților, postărilor, informațiilor de către public/fermieri, precum și crearea posibilității pentru fermieri de a posta anunțuri cu privire la vânzarea animalelor.

Termenii și condițiile site-ului https://aberdeenangus.ro/ reprezintă acordul dintre utilizator și asociație, care stabilește regulile și responsabilitățile legate de utilizarea site-ului.

Utilizarea site-ului, a informațiilor și a serviciilor oferite sunt reglementate de următorii termeni și condiții. În situația în care nu sunteți de acord cu următorii termeni și condiții, trebuie să opriți utilizarea site-ului. Continuarea utilizării site-ului reprezintă un acord tacit cu privire la următorii termeni și condiții.

  • DEFINIȚII

Furnizor: Asociația Aberdeen Angus România, cu sediul social în Sibiu, str. Octavian Goga, nr.1, et. 1, jud. Sibiu, România, CUI: RO 31168722, înființată prin Încheierea civilă nr. 201/2012, denumită în continuare Asociația Aberdeen Angus România.

Știri= elemente de noutate care privesc informații din domeniul creșterii și comercializării bovinelor, cum ar fi evenimente, aspecte de interes pentru fermieri, și orice alte chestiuni relevante pentru utilizatori.

Marketplace= parte a site-ului prin intermediul căreia sunt publicate anunțuri

Anunț= o propunere de vânzare care are ca obiect bovine și care conține prețul, denumirea și culoarea acesteia, numărul de crotaliu și sexul. De asemenea, în cadrul anunțului vor fi regăsite și informații despre vânzător.

Utilizator/Autorul anunțului/Fermier= persoana fizică care solicită furnizorului publicarea anunțului al carui autor este, pe site-ului Asociației Aberdeen Angus România.

Cumpărător= utilizator care încheie o înțelegere cu un vânzător cu privire la achiziționarea bovinelor.

Utilizator= persoană fizică, cu vârsta de cel puțin 18 ani, cu capacitate deplină de exercițiu, precum și orice persoană juridică care accesează site-ul fiind interesat/ă de datele, informațiile și anunțurile și/sau serviciile puse la dispoziție de asociație.

Produs/Articol= obiectul unui anunț, pus la vânzare și descris prin intermediul anunțului (ex: bovinele care se doresc a fi vândute/cumpărate) 

Factură fiscală= act justificativ privind achiziționarea serviciilor de publicare a anunțului pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România , reprezentând un contract în formă scurtă între părți, valabil, conform art. 319 alin.29 din Codul fiscal, fără semnătură și ștampilă. Odată ce utilizatorul și furnizorul ajung la un acord în ceea ce privește publicarea anunțului, furnizorul va emite factură fiscală care devine eligibilă la plată, iar creanța astfel născută între părți devine certă, lichidă și exigibilă.

  • MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment „Termenii și condițiile”, urmând ca utilizatorii să fie informați despre aceste aspecte în momentul accesării site-ului. Continuarea folosirii site-ului constituie accept tacit al utilizatorului cu privire la modificările intervenite. Noile condiții vor fi aplicate cu privire la utilizarea în continuare a site-ului. Utilizatorul este sfătuit să consulte cu atenție noile modificări intervenite.

Furnizorul poate modifica oricând Termenii și Condițiile, inclusiv TAXA DE POSTARE. Orice modificări, precum și datele de intrare în vigoare ale acestora vor fi comunicate de către furnizor utilizatorului pe pagina web a site-ului Asociației Aberdeen Angus România și prin mijloace electronice de comunicare.

  • RESPONSABILITĂȚI

În ceea ce privește contractele de vânzare cumpărare încheiate de către cumpărători în virtutea anunțurilor publicate pe site, atragem atenția că Asociația Aberdeen Angus România nu este responsabilă cu privire la calitatea produselor achiziționate și nici cu privire la eventualele diferende care se pot ivi între părți.

Vânzarea/cumpărarea prin intermediul anunțului de vânzare disponibil pe site produce efecte doar cu privire la vânzător și cumpărător, Asociația Aberdeen Angus România fiind un terț față de contractul încheiat.

Asociația Aberdeen Angus România este responsabilă numai în ceea ce privește operarea anunțului pe site și asigurarea datelor relevante în vederea efectuării de comunicări între vânzători și posibili cumpărători.

Prețurile stabilite în anunțuri de către vânzători nu sunt negociate cu asociația și reprezintă exclusiv oferta făcută de către vânzător.

5. UTILIZAREA Site-ului ASOCIATIEI ABERDEEN ANGUS ROMÂNIA

a.  Pentru a obține funcționalitatea completă a site-ului Asociației Aberdeen Angus România, utilizatorul/fermierul trebuie să solicite Asociației Aberdeen Angus România publicarea anuntului dorit pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România

Furnizorul/Asociația Aberdeen Angus România mai poate avea si următoarele funcționalități:

  1. publicarea și gestionarea anunțurilor publicate;
  2. urmărirea anunțurilor;
  3. trimiterea și primirea de mesaje către și de la alți utilizatori;

b.  Un anunț este postat pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România de către furnizor la solicitarea fermierului/autorului anunțului, care este singurul responsabil pentru aranjarea conținutului său.

c. În timpul afișării anunțului, autorul anunțului nu are posibilitatea de a schimba articolul. În același timp, același articol nu poate să facă obiectul unui alt anunț la un moment dat. Pe Site-ul Asociației Aberdeen Angus România sunt afișate doar anunțuri actualizate. Furnizorul are dreptul de a opri afișarea unui anunț, dacă a stabilit, în mod rezonabil, că acesta a devenit invalid.

d.  Ca să poată fi postat pe site, anunțul trebuie să specifice categoria corectă a articolului (de exemplu, cand un fermier are de vanzare 5 animale, contactează asociația și solicită publicarea anunțului pe site-ul oficial. Totodată el este dator sa transmită crotaliile animalelor, poze cu acestea în vederea validării, precum și detalii despre animale”) și să includă numai informații relevante pentru promovarea articolului.

e.  Durata de bază de afișare a unui anunț de vânzare pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România este de 30 de zile. Durata de afișare a anunțului poate fi prelungită în mod corespunzător, în modul descris în prezentul document. Dacă animalul/ele nu se vinde/vând și fermierul dorește să aibă anunțul de vânzare în continuare activ, începând cu a doua lună va achita doar jumătate din suma inițială (25 lei/buc/mascul/lună și 12.5 lei/buc/femelă/lună).

f. Pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România nu pot fi adăugate anunțuri care nu au legătură cu obiectul și scopul site-ului Asociației Aberdeen Angus România.

g. Conținutul unui anunț trebuie să reflecte cu exactitate situația actuală de fapt și legală a articolului, iar un anunț poate fi postat numai dacă există o intenție reală de a vinde articolul, la prețul specificat în anunț. Orice informație despre articol, inclusiv prețul, care rezultă din conținutul anunțului, trebuie să fie în concordanță cu informațiile specificate de autorul anunțului în formularul completat în momentul adăugării anunțului. Conținutul unui anunț trebuie să precizeze în mod clar și fără ambiguitate dacă anunțul are ca subiect un anumit set de articole sau un singur articol și să indice dacă prețul specificat de anunț se referă la un set de articole sau un singur articol.

h. Conținutul anunțului, sub formă de fotografii adăugate de către autorul anunțului, trebuie să includă numai articolul care face obiectul anunțului. Fotografiile adăugate la anunț de către autorul anunțului nu trebuie să conțină adrese de e-mail, adrese de site-uri web, numere de telefon, numere de mesagerie de internet, filigrane sau alte mărci care identifică autorul anunțului.

i. Autorul anunțului va fi responsabil pentru conținutul pe care îl transmite furnizorului (inclusiv fotografii) și declară și garantează faptul că respectivul conținut reflectă cu exactitate starea actuală a articolului și este în conformitate cu legile aplicabile, iar publicarea acestuia nu încalcă Termenii și Condițiile, drepturile și interesele furnizorului și drepturile terților, inclusiv drepturile de autor. Furnizorul nu va fi responsabil pentru nici o acțiune din partea autorilor de anunțuri, nici pentru acuratețea, fiabilitatea și legalitatea conținutului pe care îl publică.

6. POSTAREA ȘI EDITAREA UNUI ANUNȚ DE CĂTRE AUTORUL ANUNȚULUI

1. Postarea unui anunț de către furnizor pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România  necesită:

1.1. solicitarea expresă din partea fermierului/autorul anunțului către  Asociația Aberdeen Angus România și acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor;

1.2 activarea anunțului prin efectuarea plății (în sumă datorată integrală) folosind următoarele metode:

Transfer online, forma de plată electronică;

2. Odată ce toate activitățile enumerate la punctul de mai sus au fost efectuate de către autorul anunțului, furnizorul trimite un mesaj la adresa de e-mail indicată/telefonic pentru a confirma acceptarea comenzii de afișare a anunțului și pentru a furniza alte informații cerute de lege.

3. Anunțul este activat în cazul transferului online, adică a formei de plată electronică la afișarea plății;

4. Afișarea anunțului pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România începe în cel mult 2 ore de la activarea anunțului.

5. Fermierul/autorul anunțului poate atașa mai multe fotografii (conform regulament) ale articolului la anunț (în formatul specificat pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România).

7. REGULI PRIVIND RĂSPUNDEREA

1. În cazul în care acțiunile utilizatorului încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor, furnizorul poate, în funcție de tipul și amploarea încălcării, să condiționeze utilizarea site-ului Asociației Aberdeen Angus România de depunerea, de către user, a unei documentații suplimentare, care să confirme datele utilizatorului sau de confirmarea de către utilizator a îndeplinirii obligațiilor față de furnizor, inclusiv executarea plăților restante, a trimiterii unei avertizări utilizatorului prin e-mail, a suspendării funcționalității contului autorului anunțului sau a anunțului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, în scopul accesului la serviciile individuale de pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România, sau poate supune înregistrarea contului autorului anunțului pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România acordului prealabil scris al furnizorului.

2. Permițând afișarea anunțurilor, furnizorul își rezervă dreptul de a le modifica în măsura în care este necesar și de a schimba categoria de anunțuri selectate de autorul anunțului, în cazul în care se constată că anunțul încalcă prezenții Termeni și Condiții, măsură care îi va fi comunicată autorului anunțului, fără întârzieri nejustificate.

3. Furnizorul nu este responsabil pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Autorul anunțului a oricăror contracte încheiate în legătură cu anunțul sau pentru consecințele oricăror acțiuni întreprinse de către autorul anunțului și de către terți, cu încălcarea Termenilor și condițiilor.

4. În plus, furnizorul nu își asumă răspunderea pentru:

  • lipsa de interes pentru articol;

4.2 orice îndeplinire a obligațiilor care decurg din garanția expresă și implicită cu privire la articol;

4.3 orice declarații făcute de utilizator către cealaltă parte la tranzacție;

  • evenimente de forță majoră.

5. Orice materiale, inclusiv elementele grafice, precum și aspectul și componența acestora, mărcile comerciale și alte informații disponibile pe paginile site-ului Asociației Aberdeen Angus România fac obiectul drepturilor exclusive ale furnizorului sau ale autorilor de anunțuri. Elementele menționate sunt acoperite de drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială, inclusiv drepturi care decurg din înregistrarea mărcilor și drepturi asupra bazelor de date și, ca atare, sunt protejate prin lege.

6. Furnizorul își rezervă dreptul de a efectua verificări, atât în urma raportărilor primite, cât și în mod proactiv, și de a solicita informații despre anunțurile utilizatorilor (exemplu: orice alte informații suplimentare necesare). Informațiile vor fi solicitate de furnizor prin intermediul adresei de email, mesageriei sau telefonic. Furnizorul își rezervă dreptul de a dezactiva anunțul/contul utilizatorului, în cazul unui refuz nejustificat de a transmite informațiile solicitate.

7. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont sau de a bloca un cont deja creat în cazul în care, din verificările legitime ale furnizorului, rezultă că utilizatorul a produs sau poate produce un prejudiciu financiar Asociației Aberdeen Angus România.

8. MODALITĂȚI DE PLATĂ

1. Serviciile furnizate în cadrul Site-ului Asociației Aberdeen Angus România în beneficiul autorilor de anunțuri, sunt contra cost.

TAXA DE POSTARE

 pentru masculi-50 lei /buc/lună+TVA;

– pentru femele -25 lei/buc/lună+TVA;

1.1 Dacă animalul/ele nu se vinde/vând și fermierul dorește să aibă anunțul de vânzare în continuare activ, începând cu a doua lună va achita doar jumătate din suma inițială, respectiv 

– 25 lei/buc/mascul/lună,

– 12.5 lei/buc/femelă/lună.

2. Pentru serviciile prestate în cadrul site-ului Asociației Aberdeen Angus România, furnizorul emite factură fiscală.

9. CONFIDENȚIALITATE

1. Furnizorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în conformitate cu legile aplicabile în materie.

2. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt dezvăluite altor utilizatori numai în cazurile expres prevăzute de Politica de Confidențialitate și în alte cazuri justificate, cu acordul prealabil al persoanei căreia îi aparțin aceste date.

3. Utilizatorii trebuie să arhiveze pe cont propriu informațiile despre conținutul anunțurilor și despre contractele încheiate în cadrul site-ului Asociației Aberdeen Angus România.

10. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI SESIZĂRILOR

1. Utilizatorul are dreptul de a depune reclamații în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către furnizor a serviciilor prestate în cadrul site-ului Asociației Aberdeen Angus România.

2. Reclamațiile trebuie formulate furnizorului, prin e-mail, la următoarea adresă de e-mail:      office@aberdeenangus.ro

3. O reclamație trebuie să conțină datele utilizatorului (numele și prenumele, adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon), numărul anunțului la care se referă reclamația (dacă există), precum și orice alte date care fac posibilă identificarea anunțului, precum și împrejurările în susținerea reclamației.

4. Reclamațiile vor fi procesate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii lor.

5. În cazul în care detaliile furnizate în reclamație trebuie completate, furnizorul va solicita utilizatorului să indice informațiile suplimentare, în termenul specificat.

6. Utilizatorul va fi informat cu privire la decizia privind reclamația, prin e-mail, la adresa de e-mail indicată în reclamație sau adresa de corespondență indicată furnizorului.

11DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Furnizarea de servicii în cadrul site-ului Asociației Aberdeen Angus România. nu este limitată în timp, dar fiecare parte (furnizorul sau autorul anunțului) are dreptul de a rezilia contractul, în orice moment, cu un preaviz de o lună. Pentru a rezilia contractul, autorul anunțului trebuie să transmită o notificare la următoarea adresă de email: office@aberdeenangus.ro

2. Furnizorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul, cu efect imediat, dacă autorul anunțului nu respectă acești Termeni și Condiții.

3. În cazul în care contractul a fost reziliat pe baza deciziei furnizorului, autorul anunțului nu se poate reînregistra pe Site-ul Asociației Aberdeen Angus România, fără acordul prealabil separat și expres al furnizorului.

12. PREVEDERI FINALE

1. În cadrul serviciilor disponibile pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România, autorul anunțului solicită furnizorului să publice (și să modifice) anunțuri pe orice alte site-uri web deținute de furnizor sau de afiliații acestuia, precum și în alte medii, precum presa, TV, Internet și bannere sau panouri publicitare. În același timp, furnizorul poate pune și un filigran cu numele site-ului Asociației Aberdeen Angus România pe fotografiile articolului, pentru a proteja fotografia împotriva utilizării neautorizate de către terți.

2. Termenii și Condițiile sunt disponibile pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România. De asemenea, furnizorul le transmite, prin e-mail, la adresele autorilor de anunțuri, în cazurile cerute de reglementările legale în vigoare.

3. Contractul încheiat între autorul anunțului și furnizor, cu privire la serviciile furnizate pe site-ul Asociației Aberdeen Angus România, în condițiile definite aici, este guvernat de legea română.

4. Orice dispută legată de serviciile furnizate în cadrul site-ului Asociației Aberdeen Angus România va fi soluționată de instanțele competente din România.

Aberdeen Angus folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea acestora.

Află mai multe