Általános Szerződési Feltételek

  1. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

A https://aberdeenangus.ro/ weboldal az Aberdeen Angus Romania Egyesület tulajdona, székhelye Nagyszeben, str. Octavian Goga, no. 1, et. 1, jud. Sibiu, Románia, adószám: RO 31168722, alapítva: 201/2012 polgári szerződés szerint, a továbbiakban: Aberdeen Angus Egyesület.

Az oldal elsősorban a nyilvánosság/gazdák híreinek, bejegyzéseinek, információinak megtekintésére, valamint a gazdálkodók számára az állatok értékesítéséről szóló bejelentések közzétételének lehetőségének megteremtésére irányul.

A https://aberdeenangus.ro/ webhely feltételei képviselik a felhasználó és az egyesület közötti megállapodást, amely meghatározza a webhely használatával kapcsolatos szabályokat és felelősségeket.

A webhely, az információk és a kínált szolgáltatások használatát az alábbi feltételek szabályozzák. Ha nem ért egyet a következő feltételekkel, abba kell hagynia a webhely használatát. A webhely folyamatos használata hallgatólagos megállapodást jelent az alábbi feltételek tekintetében.

  • Fogalommeghatározások

Szállító: Aberdeen Angus Románia Egyesület, székhelye Nagyszeben, str. Octavian Goga, no. 1, et. 1, jud. Sibiu, Románia, adószám: RO 31168722, alapítva: 201/2012 polgári szerződés szerint, a továbbiakban: Aberdeen Angus Egyesület.

Hírek = újdonságok a szarvasmarha-tenyésztés és-forgalmazás területén, például rendezvények, a gazdálkodókat érdeklő kérdések és a felhasználók számára releváns egyéb kérdések.

Piactér = a webhely azon része, amelyen keresztül hirdetéseket tesznek közzé.

Közlemény = a szarvasmarhafélékre vonatkozó eladási javaslat, amely tartalmazza annak árát, nevét és színét, füljelző számát és nemét. Az eladóval kapcsolatos információk a hirdetésben is megtalálhatók.

A bejelentés felhasználója/szerzője/Gazdálkodó = az a természetes személy, aki arra kéri a szállítót, hogy az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján tegye közzé a bejelentőt, akinek a szerzője.

Vevő = felhasználó, aki megállapodást köt az eladóval a szarvasmarha vásárlásáról.

Felhasználó = 18. életévét betöltött, teljes jogú természetes személy, valamint minden olyan jogi személy, aki az egyesület által nyújtott adatok, információk, bejelentések és/vagy szolgáltatások iránt érdeklődik.

Termék / Tétel = a hirdetés tárgya, eladásra felkínálva és a hirdetéssel leírva (pl. eladásra / vásárlásra szánt szarvasmarha)

Pénzügyi számla = a szolgáltatások megvásárlására vonatkozó igazoló dokumentum a hirdetmény közzétételéhez az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján, amely a felek között rövid formában megfogalmazott, a művészet szerint érvényes szerződést képviseli az adótörvénykönyv 319 cikkjének 29. §-a szerint aláírás és bélyegző nélkül. Amint a felhasználó és a szállító megállapodásra jut a hirdetmény közzétételéről, a szállító adószámlát állít ki, amely fizethetővé válik, és az így a felek között felmerülő követelés biztossá, likvid és felszámíthatóvá válik.

  • AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az „Általános Szerződési Feltételeket”, miután a felhasználókat tájékoztatják ezekről a problémákról a webhely elérésekor. A webhely használatának folytatása a felhasználó hallgatólagos elfogadását jelenti a végrehajtott módosításoknak. Az új feltételek a webhely folyamatos használatára vonatkoznak. A felhasználónak javasoljuk, hogy gondosan olvassa el az új változtatásokat.

A Szolgáltató bármikor megváltoztathatja a feltételeket, beleértve a kiküldetési díjat is. Minden változásról, valamint azok hatálybalépésének időpontjáról a szállító tájékoztatja a felhasználót az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján és elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül.

  • Felelősség

Tekintettel a vásárlók által az oldalon közzétett közlemények alapján kötött adásvételi megállapodásokra, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Aberdeen Angus Romania Egyesület nem felelős a megvásárolt termékek minőségéért, sem a felek között esetlegesen felmerülő vitákért.

Az oldalon elérhető értékesítési hirdetményen keresztül történő eladás/vásárlás csak az eladó és a vevő tekintetében lép hatályba, mivel az Aberdeen Angus Romania Egyesület a megkötött szerződés harmadik fele.

Az Aberdeen Angus Romania Egyesület csak a hirdetés működéséért felelős az oldalon, valamint a releváns adatok megadásáért az eladók és a lehetséges vevők közötti kommunikáció érdekében.

Az eladók által a hirdetésekben meghatározott árakat nem tárgyalják az egyesülettel, és kizárólag az eladó ajánlatát képviselik.

5. Az oldal használata ABERDEEN ANGUS ROMÁNIA EGYESÜLET

a. Az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapjának teljes funkcionalitásának elérése érdekében a felhasználónak/gazdálkodónak kérnie kell az Aberdeen Angus Romania Egyesület-t, hogy tegye közzé a kívánt bejelentést az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján.

Szállító/ Aberdeen Angus Egyesület a következő funkciókkal is rendelkezhet:

  1. közzétett hirdetések közzététele és kezelése;
  2. hirdetéskövetés;
  3. üzenetek küldése és fogadása más felhasználóknak és más felhasználóktól;

b. A bejelentést az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján a szállító teszi közzé a hirdetés gazdálkodójának / szerzőjének kérésére, aki kizárólagosan felelős a tartalom rendezéséért.

c. A hirdetés megjelenítésekor a hirdetés szerzőjének nincs lehetősége megváltoztatni a cikket. Ugyanakkor ugyanaz a cikk nem lehet egy másik bejelentés tárgya egy adott időpontban. A Aberdeen Angus Románia Egyesület weboldalán csak a frissített hirdetések jelennek meg. A Szolgáltatónak joga van abbahagyni az értesítés megjelenítését, ha ésszerűen megállapította, hogy az érvénytelenné vált.

d. A webhelyen való közzétételhez a hirdetésnek meg kell határoznia a cikk helyes kategóriáját (például, ha egy mezőgazdasági termelőnek 5 állata van eladásra, vegye fel a kapcsolatot az egyesülettel, és kérje meg, hogy tegye közzé az értesítést a hivatalos honlapon. Ugyanakkor tartozik magának azzal, hogy az állatok füljelzőit, azok képeit validálásra, valamint az állatokra vonatkozó részleteket továbbítsa”), és csak a cikk promóciója szempontjából releváns információkat tartalmazza.

e. Az értékesítési hirdetés Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalán történő megjelenítésének alapvető időtartama 30 nap. A hirdetés megjelenítésének időtartama ennek megfelelően meghosszabbítható a jelen dokumentumban leírtak szerint. Ha az állatot nem értékesítik / értékesítik, és a gazdálkodó azt akarja, hogy az értékesítési hirdetmény továbbra is aktív legyen, a második hónaptól kezdve a kezdeti összegnek csak a felét fizeti (25 lej/db/hím/hónap és 12,5 lej/db/nőstény/hónap).

f. Az Aberdeen Angus Romania webhely tárgyához és céljához kapcsolódó hirdetések nem adhatók hozzá az Aberdeen Angus Romania Egyesület webhelyéhez.

g. A hirdetés tartalmának pontosan tükröznie kell a cikk aktuális ténybeli és jogi helyzetét, és a hirdetést csak akkor lehet közzétenni, ha valós szándék áll fenn a cikk eladására, a hirdetésben meghatározott áron. A hirdetés tartalmából származó, a tételre vonatkozó információknak, beleértve az árat is, összhangban kell lenniük a hirdetés szerzője által a hirdetés hozzáadásakor kitöltött űrlapon megadott információkkal. A hirdetés tartalmának egyértelműen és egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy a hirdetésre egy adott tételkészlet vagy egyetlen tétel vonatkozik-e, és fel kell tüntetnie, hogy a hirdetés által meghatározott ár tételkészletre vagy egyetlen tételre vonatkozik-e.

h. A hirdetés tartalmának, a hirdetés szerzője által hozzáadott fotók formájában, csak a hirdetés tárgyát képező cikket kell tartalmaznia. A hirdetés szerzője által a hirdetéshez hozzáadott fotók nem tartalmazhatnak e-mail címeket, webhelycímeket, telefonszámokat, internetes üzenetküldési számokat, vízjeleket vagy más, a hirdetés szerzőjét azonosító jeleket.

i. A hirdetés szerzője felelős a Szolgáltatónak továbbított tartalomért (beleértve a fényképeket is), és képviseli és garantálja, hogy az ilyen tartalom pontosan tükrözi a cikk aktuális állapotát, és megfelel az alkalmazandó törvényeknek, és közzététele nem sérti a Szolgáltató feltételeit, jogait és érdekeit, valamint harmadik felek jogait, beleértve a szerzői jogokat is. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetők semmilyen tevékenységéért, sem az általuk közzétett tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és jogszerűségéért.

6. HIRDETÉS KÖZZÉTÉTELE ÉS SZERKESZTÉSE A HIRDETÉS SZERZŐJE ÁLTAL

1. A szállító által az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján közzétett bejelentéshez a következőkre van szükség:

1.1. a mezőgazdasági termelő/a bejelentés szerzőjének kifejezett kérése az Aberdeen Angus Romania Egyesülethez és az Általános Szerződési Feltételek előzetes elfogadása;

1.2 Az értesítés aktiválása a fizetéssel (teljes esedékes összegben) az alábbi módszerekkel:

Online átutalás, az elektronikus fizetés formája;

2. Miután a fenti bekezdésben felsorolt összes tevékenységet elvégezte a hirdetés szerzője, a Szolgáltató üzenetet küld a megadott e-mail címre/telefonra, hogy megerősítse a hirdetésmegjelenítési megrendelés elfogadását és a törvény által előírt egyéb információkat.

3. Az értesítés online átutalás esetén aktiválódik, vagyis az elektronikus fizetési mód a fizetés megjelenítésekor;

4. A hirdetés megjelenítése az Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalán a hirdetés aktiválásától számított 2 órán belül megkezdődik.

5. A mezőgazdasági termelő/a hirdetés szerzője a hirdetményhez (a rendelet szerint) több fényképet is csatolhat a cikkről (az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján meghatározott formátumban).

7. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

1. Ha a felhasználó tevékenysége sérti az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, a szállító a jogsértés típusától és mértékétől függően az Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalának használatát ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a felhasználó további dokumentumokat nyújtson be, amelyek megerősítik a felhasználó adatait, vagy a felhasználó megerősíti a szállítóval szembeni kötelezettségeinek teljesítését, beleértve a fennálló kifizetések teljesítését is, a felhasználónak e-mailben küldött figyelmeztetés küldése a hirdetés vagy hirdetés szerzője fiókfunkcióinak határozott vagy határozatlan időre történő felfüggesztéséről az Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalán található egyes szolgáltatások elérése érdekében, vagy a hirdetés szerzőjének az Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalán történő regisztrációját a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával benyújthatja.

2. A hirdetések megjelenítésének engedélyezésével a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szükséges mértékben módosítsa őket, és megváltoztassa a hirdetés szerzője által kiválasztott hirdetéskategóriát, ha megállapítást nyer, hogy a hirdetés megsérti ezeket a feltételeket, egy olyan intézkedést, amelyet indokolatlan késedelem nélkül közölnek a hirdetés szerzőjével.

3. A Szolgáltató nem felelős a hirdetés szerzője által a hirdetéssel kapcsolatban megkötött szerződések nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért, vagy a hirdetés szerzője és harmadik felek által a feltételeket sértő intézkedések következményeiért.

4. Ezenkívül a szállító nem vállal felelősséget a következőkért::

  • a cikk iránti érdeklődés hiánya;

4.2 A kifejezett és vélelmezett jótállás szerinti kötelezettségek teljesítése a cikk tekintetében;

4.3 A felhasználó által a tranzakcióban részt vevő másik fél felé tett nyilatkozatok;

  • vis maior események.

5. Az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján található bármely anyagra, beleértve a grafikai elemeket, valamint azok megjelenését és összetételét, védjegyeit és egyéb információit a szállító vagy a hirdetések szerzőinek kizárólagos jogai vonatkoznak. Ezekre az elemekre szerzői jog, iparjogvédelmi jogok vonatkoznak, ideértve a védjegyek lajstromozásából és az adatbázisokhoz fűződő jogokat is, és mint ilyenek, törvény védi őket.

6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrzéseket végezzen, mind a beérkezett jelentések után, mind proaktívan, és tájékoztatást kérjen a felhasználói bejelentésekről (például: bármilyen további információ szükséges). Az információkat a Szolgáltató e-mailben, üzenetküldésben vagy telefonon kéri. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy letiltsa a felhasználó hirdetését/fiókját a kért információk benyújtásának indokolatlan megtagadása esetén.

7. A szállító fenntartja a jogot, hogy megtagadja a fiók létrehozását vagy egy már létrehozott fiók zárolását, ha a szállító jogos ellenőrzései alapján úgy tűnik, hogy a felhasználó anyagi kárt okozott vagy okozhat az Aberdeen Angus Romania Egyesületnek.

8. FIZETÉSI MÓDOK

1. Az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján a hirdetésszerzők javára nyújtott szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe.

FELTÖLTÉSI DÍJ

bakkok esetében – 50 lej/db / hó + ÁFA;

– nöstények esetében -25 lej / db / hó + ÁFA;

1.1 ha az állat (oka) t nem értékesítik, és a gazdálkodó azt szeretné, hogy az eladási értesítés továbbra is aktív legyen, a második hónaptól kezdve a kezdeti összegnek csak a felét fizeti ki

– 25 lej / db / férfi / hónap,

– 12,5 lej/db/nő / hónap.

2. Az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján nyújtott szolgáltatásokról a szállító adószámlát állít ki.

9. Adatvédelem

1. A szolgáltató a felhasználók által megadott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyűjti és dolgozza fel.

2. A felhasználók személyes adatait más felhasználók számára csak az Adatvédelmi szabályzatban kifejezetten meghatározott esetekben, egyéb indokolt esetekben, annak a személynek az előzetes hozzájárulásával közöljük, akihez az adatok tartoznak.

3. A felhasználóknak saját számlájukon archiválniuk kell a hirdetések tartalmára és az Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalán kötött szerződésekre vonatkozó információkat.

10. A PANASZOK ÉS PANASZOK BENYÚJTÁSÁRA ÉS MEGOLDÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS

1. A felhasználónak joga van panaszt benyújtani abban az esetben, ha a szolgáltató nem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti az Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalán nyújtott szolgáltatásokat.

2. A panaszokat e-mailben kell benyújtani a szállítóhoz az alábbi e-mail címen: office@aberdeenangus.ro.

3. A panasznak tartalmaznia kell a felhasználó adatait (kereszt-és vezetéknév, levelezési cím, e-mail cím és telefonszám), annak a hirdetésnek a számát, amelyre a panasz vonatkozik (ha van ilyen), valamint minden egyéb olyan adatot, amely lehetővé teszi a hirdetés azonosítását, valamint a panasz alátámasztásának körülményeit.

4. A panaszokat a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül feldolgozzuk.

5. A panaszban megadott adatok kitöltése esetén a Szolgáltató felkéri a felhasználót, hogy a megadott határidőn belül jelezze a kiegészítő információkat.

6. A felhasználót a reklamációval kapcsolatos döntésről e-mailben, a panaszban megjelölt e-mail címen vagy a Szolgáltatónak megadott levelezési címen tájékoztatjuk.

11A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE

1. Szolgáltatások nyújtása az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján. Ez nem korlátozott időre, de minden félnek (a szállítónak vagy a hirdetmény szerzőjének) joga van bármikor felmondani a szerződést egy hónapos felmondási idővel. A szerződés felmondásához a hirdetés szerzőjének értesítést kell küldenie a következő e-mail címre: office@aberdeenangus.ro.

2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha a hirdetés szerzője nem tartja be ezeket a feltételeket.

3. Ha a szerződés a szállító döntése alapján szűnt meg, a hirdetmény szerzője a szállító előzetes külön és kifejezett hozzájárulása nélkül nem regisztrálhat újra az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján elérhető szolgáltatásokon belül a hirdetés szerzője arra kéri a szolgáltatót, hogy tegyen közzé (és módosítson) hirdetéseket a szolgáltató vagy leányvállalatai tulajdonában lévő bármely más weboldalon, valamint más médiában, például a sajtóban, a tv-ben, az interneten, valamint bannereken vagy hirdetőtáblákon. Ugyanakkor a szállító vízjelet is elhelyezhet az Aberdeen Angus Romania Egyesület weboldalának nevével a cikk fotóin, hogy megvédje a fényképet a harmadik felek általi jogosulatlan felhasználástól.

2. A feltételek elérhetők az Aberdeen Angus Románia Egyesület weboldalon. A Szolgáltató e-mailben is elküldi őket a hirdetés szerzőinek címére, a hatályos jogszabályok által előírt esetekben.

3. A hirdetmény szerzője és a szállító között az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan létrejött szerződésre az itt meghatározott feltételek mellett a román jog az irányadó.

4. Az Aberdeen Angus Romania Egyesület honlapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos vitákat Románia illetékes bíróságai rendezik.

Aberdeen Angus folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea acestora.

Află mai multe