Ajutor de stat COVID-19 pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin

Stimați fermieri,

Din cauza restricțiilor de mișcare impuse de situația creată de pandemia COVID-19, sectorul de creștere a bovinelor a întâmpinat în anul 2020 dificultăți prin imposibilitatea de a comercializa carne și produse din carne, înregistrând astfel pierderi economice însemnate.

Pentru a ajuta fermierii s-a instituit o schemă de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor de bovine în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.

Beneficiarii ajutorului de stat trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate, conform OUG 58 /2021:
obligatoriu, să dețină minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021 înregistrate în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE. Dacă îndepliniți această condiție , sunt eligibile toate bovinele cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, înregistrate în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
– să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI) și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
– să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

Beneficiarii trebuie să depună la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București următoarele documente:
– cererea de solicitare a ajutorului de stat
– copie după B.I./C.I. al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la ONRC al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
-coordonate bancare/trezorerie.
-documentul specific emis de SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA înscrisă/înscrise în cerere.

Beneficiarul are obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis. În situația în care un beneficiar deține mai multe exploatații de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere la centrul județean/local al APIA pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Aici regăsiți OUG nr.58 / 2021, precum și modelul de cerere de solicitare a ajutorului de stat.

Perioada de depunere a dosarelor privind ajutorul de stat este de 30 de zile lucrătoare, dar nu mai tarziu de 10 august 2021.

Solicitarea tip pentru ajutorul de stat se poate descărca de aici.