Ajutor guvernamental pentru achiziționarea de juninci gestante de carne

Asociația Aberdeen Angus Romania vă informează cu știri de ultima oră și anume, statutul român ajută fermierii mici cu sume de bani pentru achiziția junincilor de carne. În atașament găsiți hotărârea iar mai jos un scurt rezumat al hotărârii: 

HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate”

Rezumat

Beneficiari:

 1. crescători de bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător
 2. crescători de bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale,;
 3. crescători de bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii

Criterii de eligibilitate:

 • sa detina minimum 3 capete şi maximum 10 capete vaci/beneficiar, în vederea achiziționării de juninci din rase specializate
 • pot beneficia de schema de ajutor de minimis şi crescătorii de animale care deţin mai puţin de 3 capete vaci/beneficiar, care sunt membrii în forme asociative legal constituite, conform legislaţiei în vigoare

Buget:

 • achiziționarea de juninci din rase specializate se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficar iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar
 • Valoarea sprijinului financiar acordat prin schemele de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii
 • Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă specializată achiziționată în baza prevederilor prezentei hotărâri
 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata  a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente
 • Valoarea total ape anul 2014 pentru aplicarea schemei de minimis este de 12.500mii lei impartita astfel:
  • 7.500 mii lei pentru bovine
  • Sumele pot fi redistribuite între specii ținând cont de cererile depuse de beneficiari și aprobate cu încadrarea în valoarea totală prevăzută
  • În cazul în care sumele aferente cererilor depuse și aprobate depășesc plafonul prevăzut, diferența se va plăti din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015
  • Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 2 decembrie 2014

Condiții pentru obținerea ajutorului:

 • să dețină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate şi înregistrate în RNE
 • junincile achiziționate sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, listă, care cuprinde:
  • bovine specializate din productia de carne:

Aberdeen Angus:

 • se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație junincile din rase specializate achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat
 • să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci;
 • să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat cu bovine identificate si inregistrate
 • sa respecte etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat
 • În cazul nerespectării prevederilor de la alin.(1) și (2), beneficiarii schemei de minimis vor fi obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale

Hotarare-minimis-achizitionare-rase-specializate-update-03.10.2014

Aberdeen Angus folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea acestora.

Află mai multe