COP – Importanța cântăririlor la 7 și la 12 luni

Controlul oficial al producției are ca scop cunoașterea potențialului productiv real al animalelor, potențial care stă la baza selecției și folosirii în procesul de reproducție a celor mai valoroase exemplare, în vederea îmbunătățirii potențialului productiv al populației de animale la care se fac aceste investigații. Rezultatul controlului întregit cu date privind originea, conformația și constituția, dezvoltarea corporală, tipul productiv și aptitudinile pentru reproducție folosesc la determinarea calității zootehnice a animalelor și constituie elementele de bază în lucrările de selecție ce cuprind: bonitarea, clasarea, testarea performanțelor proprii și a descendenței cu înscrierea ulterioară a animalelor valoroase în registrul genealogic al rasei.

 

Pentru a interpreta creşterea unui animal este necesar să se obţină o greutate pentru anumite vârste de referinţă cum ar fi înţărcarea sau intrarea la reproducţie. Aceste vârste de referinţă sunt predefinite şi caracterizează  anumite faze de dezvoltare identificate şi standardizate. Astfel greutățile prioritare pentru rasa Angus sunt cele obținute la vârstele de 7 luni și 12 luni.

 

Greutatea la vârsta de 7 luni permite compararea animalelor între ele prin intermediul sporului mediu zilnic (SMZ) ajutând fermierul să își selecteze cât mai precis cele mai performante animale dar și să selecționeze animalele din rândul mamelor care vor fi trimise la reformă.

 

La fel de importantă este greutatea la 12 luni care indică – tot prin intermediul SMZ – evoluția animalului după înțărcare. Datorită faptului că rasa Angus este o rasă precoce iar vârsta de introducere la reproducție a vițelelor începe de la 15 luni, greutatea de la 12 luni ajută la selectarea animalelor pregătite pentru montă.

 

Raportarea acestor performanțe la obiectivul de ameliorare propus de Asociație permite ierarhizarea animalelor și estimarea valorii de ameliorare a ficărui animal.

 

Aceste performanțe se regăsesc și în Certificatul de Origine ale fiecărui animal, certificat care reflectă originea și evoluția animalului și care ajută un potențial cumpărător să își dea seama de valoarea animalelor pe care urmează să le achiziționeze.

 

 

IMG-20160714-WA0004 IMG-20160714-WA0048