COP la Indagra – Cântăriri de exemplificare a realizării controlului oficial al producției

Controlul oficial al producției în fermă este punctul de plecare în organizarea ameliorării genetice a bovinelor din rasele de carne

 
Colectarea tuturor informațiilor referitoare la identitatea animalului, identitatea fermei, mișcări, reproducție, performanțe,etc., în scopulconstruirii unei baze de date. Aceste informații se obțin din: pașapoarte și/sau certificatele de origine ale animalelor, documente de notificare(montă, înregistrare viței, intrări ieșiri) documente de mișcare a efectivelor, buletine de control, documentele/programele de înregistrare existente în fermă.
 
Toate aceste informații sunt introduse în aplicația informatică SICASA de către inginerii Asociației după verificarea și validare acestora
 
Baza de date creată trebuie actualizată cu informațiile transmise trimestrial de către fermier Asociației și cu informații de performanță colectate de controlorul de producție în urma realizării cântăririlor(conform graficului de control)
 
Cântărirea animalelor se realizează la o vârstă care să permită calcularea greutății pentru vârstele de referință la înțărcare(200 zile), la 12 luni, 24/28 luni și la maturitate conform metodologiei de lucru și legislației în vigoare
 
Toate greutățiile obținute în urma efectuării cântăririlor sunt introduse în aplicație, care calculează greutățiile corectate pentru vârsta de referință și sporul mediu zilnic.
 
După prelucrarea datelor de control oficial al performanțelor producției de carne aplicația generează rapoarte tehnice pentru fiecare exploatație
 
Astfel obiectivele principale ale controlului oficial al producției sunt:
-creșterea veniturilor crescătoriilor înscriși în controlul oficial al producției prin furnizarea de documente oficiale care permit o promovare mai bună a animalelor lor și îmbunătațirea managementului fermei prin utilizarea rapoartelor tehnice  obținute în urma COP
-Lărgirea bazei de selecție
-Oferă tuturor crescătorilor prin intermediul aplicației informatice SICASA, baza pentru o comparație obiectivă a reproducătoriilor în urma evaluării genetice a acestora
-Pentru animalele cuprinse în COP, Registrul genealogic rasial poate elibera documente oficiale (certificate de origine, declarații de origine)

 

Controlul Oficial al Performanțelor:

•facilitează lărgirea bazei de selecție
•induce îmbunătățirea managementului fermei
•asigură evaluarea genetică și ierarhizarea efectivului de animale în funcție de rezultatele obținute în urma realizării controlului
•poate fi organizat în stațiuni de testare, ferme pentru alăptare, ferme de finisare, unități pentru vânzări oficiale și abatoare
•înscrierea bovinelor în COP este o condiție obligatorie pentru accesarea subvențiilor oferite de stat
 
IMAG0722 IMAG0732 IMAG0735 IMAG0738 IMAG0740 IMAG0754 IMAG0761 IMAG0766 IMAG0807

Aberdeen Angus folosește cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea acestora.

Află mai multe