Deciziile ședinței Consiliului director din data de 22.07.17

În urma reorganizării stabilite în cadrul ședinței a Consiliului Director din data de 22.07.17,  vă aducem la cunoștiință faptul că domnii ing. Aurelian Florea, ing. Sorin Suciu și ing. Iulia Lupea nu mai fac parte din Asociația Aberdeen Angus Romania. Atribuțiile acestora au fost preluate temporar de către domnul Ing. Ioan Gociman și de către Consiliul Director al Asociației.

 

Vă mulțumim.