Despăgubiri Covid – Măsura 21-adresată fermelor cu efective cuprinse între 5 și 90 capete femele adulte!

Stimați fermieri,

Având în vedere despăgubirile acordate pentru Covid vă anunțăm că a fost aprobată Măsura 21 (adresată fermelor cu efectiv între 5 și 90 de capete femele cu vârsta de peste 24 luni  la data de 01.07.2020).

Pentru a dispune de această măsură beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Solicitantul trebuie să fie fermier activ conform definiției în sensul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, respectiv a legislației naționale;
 • Solicitantul trebuie să fie înregistrat la APIA cu cerere unică de plată eligibilă pentru anul 2020;
 • Solicitantul nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri, prin PNDR 2014-2020;
 • Solicitantul deține minimum 5  și maximum 90 de femele adulte bovine (taurine + bubaline) , înregistrate în RNE, cu condiția de a avea înscrise minimum 5 femele adulte pe fiecare exploatație cu cod ANSVSA ( cu vârsta de minim 24 luni la data de 01 iulie 2020).

CERERILE SE POT DEPUNE ÎN PERIOADA 25.09.2020 – 23.10.2020 LA CENTRELE JUDEȚENE ȘI LOCALE ALE APIA.

DOCUMENTE CE TREBUIE ANEXATE CERERII DE SOLICITARE A SPIJINULUI:

 • contul bancar /trezorerie;
 • copie carte de identitate;
 • extras din registrul exploatației / animalelor emis de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine (taurine+bubaline, femele cu vârsta de peste 24 de luni) deținut la data de 1 iulie 2020, în exploatația / ile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere;
 • cerere de solicitare sprijin completată.

Cuantumul sprijinului este de maximum 7000 Euro/fermier/exploatație, după cum urmează:

 • între 5 femele adulte – 10 femele adulte – 1000Euro;
 • între 11 femele adulte – 20 femele adulte – 2500Euro;
 • între 21 femele adulte – 30 femele adulte – 3500Euro;
 • între 31 femele adulte – 40 femele adulte- 4750Euro;
 • între 41 femele adulte – 50 femele adulte- 5000Euro;
 • între 51 femele adulte – 60 femele adulte- 6000Euro;
 • între 61 femele adulte – 90 femele adulte – 7000Euro.

Puteți descărca cererea pentru solicitarea sprijinului de aici.