Procedura de eliberare a Certificatelor de Origine la rasa Angus

Odată cu obținerea acreditării pentru conducerea Registrului Genealogic al rasei Angus în România de la Agenția Națională pentru Zootehnie, Asociației Aberdeen Angus Romania i s-au atribuit și responsabilitățile care țin de menținerea acestuia. Printre aceste atribuții importante pentru evoluția rasei Angus în România se regăsește și eliberarea Certificatelor de Origine (Pedigree).

Deoarece tranziția dintre Agenția Națională pentru Zootehnie și Asociația Aberdeen Angus Romania a fost una de lungă durată eliberarea Certificatelor de Origine a fost inițiată efectiv abia la începutul primăverii, urmând o perioadă de acomodare până la desfășurarea efectivă a activității. Pentru a înțelege de ce durează relativ mult emiterea unui astfel de document și pentru a fi total transparenți, în următoarele rânduri va fi expusă această procedură în câțiva pași care trebuie respectați:

  1. Fermierul transmite Asociației cererea de eliberare a Certificatelor de Origine pentru animalele pentru care dorește să le obțina (da-ți click pe acest link pentru a descărca cererea); în tabelul din cerere se completează crotaliile bovinelor, rasa, sexul și data nașterii.
  1. Cererea este înregistrată și dată spre prelucrare;

ATENȚIE! Cererile sunt prelucrate în funcție de numărul de intrare.

  1. Fiecare animal de pe solicitare este verificat de executivul Asociației. Când toate animalele de pe cerere au fost verificate, aceasta este transmisă împreună cu documentele care atestă originea bovinelor către ANZ pentru a primi aprobarea de tipărire a Pedigreelor.
  1. În urma obținerii acordului de eliberare Asociația tipărește, semnează, ștampilează și transmite pe curier rapid Certificatele de Origine către ANZ pentru avizarea finală.
  1. În momentul când acestea sunt transmise – tot pe curier rapid – înapoi la Asociație, se emite factura care conține taxa unui Certificat de Origine înmulțită cu numărul de Pedigree eliberate și costurile de curierat între Asociația Aberdeen Angus Romania și Agenția Națională pentru Zootehnie.
  1. În urma plății acestei facturi Certificatele de Origine sunt transmise către fermier pe curier rapid.

Specificații importante:

  • Certificatul de Origine se eliberează numai la vârsta de minim 210 zile.
  • Certificatele de Origine se emit doar pentru animalele din rasa Angus cu originea cunoscută pe minim două generații.
  • Cererea de eliberare a Certificatelor de Origine se completează și se transmite de către fermierul pe a cărui exploatație au fost fătate animalele.

Pentru a vedea un model de Pedigree eliberat de AAARO da-ți click aici.