S-a aprobat proiectul pentru garduri electrice și garduri de protecție împotriva animalelor sălbatice

Stimate membru al Asociației Aberdeen Angus România,

Administrația Fondului pentru Mediu a lansat Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice.

Programul se desfășoară în perioada 11 aprilie 2023, ora: 10.00 – 25 aprilie 2023, ora: 23.59.

Suma maximă aprobată pentru persoane fizice este de 15.000 lei iar pentru persoane juridice de 500.000 lei.

Prin acest program se vor putea finanța cheltuieli legate de cumpărarea sistemelor, de montarea acestora, cheltuieli pentru informare și publicitate (vor trebui instalate panouri cu detalii privind proiectul), cheltuieli pentru proiectare, asistenţă tehnică şi studii, cheltuieli de consultanță și taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului.

La modul concret, vor putea fi cumpărate cu banii de stat echipamente și/ sau dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori alte mijloace asemănătoare.

Toate detaliile referitoare la accesarea acestui proiect precum și toate condițiile de eligibilitate le gasiți în Ghidul de finanțare atașat.

Ghidul de finanțare îl puteți consulta aici .

Documentele care trebuie depuse de solicitant se regăsesc în lista de aici .