S-a emis Actul adițional la Contractele de R.G. și C.O.P. pentru anul 2023

Stimați membri al Asociației Aberdeen Angus România,

Având în vedere modificările survenite în efectivul de animale din exploatația dumneavoastră v-am trimis pe e-mail, Anexa la Contractul privind serviciul de întocmire și menținere a Registrului Genealogic al rasei Aberdeen Angus și la Contractul pentru Controlul Performanțelor pentru producția de carne, precum și declarația pe propria răspundere că sunteți / nu sunteți plătitori de TVA.

Avem rugămintea de a ne retransmite toate documentele primite semnate și ștampilate (după caz).

Numărul de animale din acest document este completat conform programului informatic “BIDAA – Baza Informatică de Date Aberdeen Angus”, pe baza documentelor transmise de către dumneavoastră.

Facturile aferente anului 2023 vor fi emise pe baza acestei anexe.

Conform legislatiei în vigoare se va întocmi lista beneficiarilor pentru serviciile prevăzute la art.7 alin. 2 conform HG. Nr.1179 din 30.12.2014 cu modificările și completările ulterioare, necesară decontării de la APIA pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 a serviciilor de R.G. în proporție de 100 % și pentru serviciile de C.O.P. în proporție de 70% pentru rasă curată. Pe lista beneficiarilor vor fi trecuți membrii care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Efectiv de minim 10 capete femele din rasa curată Aberdeen Angus cu vârsta peste 15 luni.
  • Persoanele fizice: trebuie sa dețină atestat de producător valabil pe toată perioada desfășurării contractului.
  • Persoanele juridice: trebuie să nu se afle în dificultate financiară conform legislației în vigoare.
  • Persoanele fizice sau juridice care în anul precedent nu au transmis la timp documentele solicitate de către Asociația Aberdeen Angus România nu vor beneficia de acest sprijin, achitând integral contravaloarea tuturor serviciilor.

Această anexă trebuie trimisă până cel târziu la data de 05.12.2022 , completată, semnată și ștampilată (după caz) pe adresa de mail: office@aberdeenangus.ro. În cazul în care nu se respectă acest termen va trebui să plătiți integral facturile aferente serviciilor de C.O.P. și R.G.

Pentru orice nelămurire nu ezitați să ne contactați!