Subvenția pentru bovinele de carne – ultimele clarificări de la Minister

În cadrul discuției care a avut loc ieri la București la sediul Ministerului și Agriculturii s-au clarificat și propus următoarele aspecte legate de subvenția pentru bovina de carne, sprijinul voluntar cuplat și anume:

 

– Campania va începe la 01 aprilie 2015 și se va finaliza la 01 iunie 2015

– Una dintre condițiile de eligibilitate este ca fermierul să fie membru în cadrul unei Asociații, acreditată pentru controlul oficial al performanțelor, în acest sens fermierul trebuie să prezinte adeverința și Asociația să certifice faptul că animalele deținute de fermier sunt înscrise în baza de date al controlului oficial

– Subvenția se acorda beneficiarilor care dețin între minim 10 și maxim 250 de bovine / beneficiar

 

În ceea ce privește vârsta animalelor subvenția se acordă pentru:

– Tineret masculi o singură dată, cu vârsta cuprinsă între minim 8 și maxim 25 de luni – 250 euro/cap

– Tineret femele o singură dată între 8 și 32 de luni (pentru cele care nu devin mame) – 250 euro/cap

– Vaci în fiecare an până la vârsta maximă de 12 ani – 300 euro/cap

– Taurul de reproducție o singură dată în viață cu vârsta maximă de 6 ani – 300 euro/cap

 

Condiție esențială este că bovinele eligibile pentru subvenție sunt cele care au stat minim 6 luni pe exploatație și să aibă o vârstă de minim 8 luni.

 

Pentru metiși subvenția este de 150 euro dacă faci dovada pe lângă pașaport că acesta rezultă dintr-o metisare cu o rasă de carne (buletin de însămânțare sau montă naturală cu un taur autorizat).

 

Asociația Aberdeen Angus a început demersurile de a include la schema de subvenționare și animalele de rasă pură care nu dețin certificat de origine. Pentru cestea s-a propus acordarea unei subvenții ca și la metiș de 150 euro.

 

Aceste date reprezintă propunerea actuală a MADR asupra schemei de subvenționare, vom reveni cu amănunte în momentul oficializării acestora.