Sustine-ți Asociația Aberdeen Angus Romania!

Dragi membri,

puteti decide spre ce activități de interes public să fie direcționat 2% din impozitul pe venit pe care îl plătiți la bugetul statului. Acest lucru nu cere nici un efort financiar din partea dumneavoastră, banii fiind oricum retinuți sub formă de impozit.

Dacă obțineți venituri salariale:

  • Descărcați formularul 230 și completați cu datele dumneavoastră secțiunea „I. Date de identificare a contribuabilului” . În cazul în care nu cunoașteti suma ce poate fi virată nu este nevoie să completați rubrica „Suma” deoarece organul fiscal va calcula și va vira suma admisă conform legii.

Dacă ați obținut venituri din activități independente ( ex: avocat,notar,pfa, drepturi de autor):

  • Descărcați formularul 200 și completați-l cu datele dumneavoastră. Menționăm că formularul 200 are caracter obligatoriu pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente.
  • Semnați și datați formularul.
  • Formularul se completeă în două exemplare, originalul se depune direct la registratura Administrația Finanțelor Publice în a cărui rază teritorială aveți domiciliul, iar copia se păstrează pentru a avea dovada depunerii formularului sau trimiteți formularul prin poștă cu confirmare de primire.

Cu fondurile obținute în urma Campaniei 2% vom putea realiza proiectul „Ameliorarea rasei Angus în România” prin care urmărim ca Romania să ajungă unul din cei mai importanți furnizori  de material genetic respectiv bovine de reproducție rasa Angus din Europa.

Campania 2% se derulează pentru veniturile obținute în anul anterior, de exemplu formularele 230 și 200 completate până pe 25 mai 2015 sunt aferente anului 2014.

Termenul de depunere a declarațiilor 230 și 200 pentru anul 2014 este 25 mai 2015.